Έχει ξεκινήσει και συνεχίζεται με έντονο ρυθμό η διαδικασία των αιτήσεων για την λήψη Μικρών Δανείων από 3000 έως 25000 ευρώ.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και υλοποιείται μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και των συνεργαζόμενων Τραπεζών.

Αφορά επαγγελματίες αγρότες και έχει διάρκεια αποπληρωμής έως 84 μήνες, με περίοδο χάριτος ( μηδενικό επιτόκιο) τους πρώτους 24 μήνες, ενώ για τους υπόλοιπους το επιτόκιο θα είναι το μισό του τρέχοντος κάθε φορά.

Ενδεικτικά οι δαπάνες που μπορούν να υλοποιηθούν είναι:

  • Αγορά / επισκευή / βελτίωση αγροτικών κτιρίων
  • Αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού καινούργιου ή μεταχειρισμένου
  • Αγορά ζώων
  • Αγορά φυτικού κεφαλαίου
  • Κεφάλαιο κίνησης ( αγροεφόδια, ζωοτροφές, καύσιμα κλπ)

Το πρόγραμμα δεν έχει καθορισμένη χρονική διάρκεια , αλλά θα είναι ενεργό μέχρι εξαντλήσεως των πόρων.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων , επικοινωνήστε με το γραφείο μας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

Τηλ : 2641058084    6973306877    6972230191   6937582393   6937582394